Gióp 33:32

Gióp 33:32 BPT

Nếu anh có gì muốn nói, hãy trả lời tôi đi; hãy nói lên vì tôi muốn chứng tỏ anh đúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share