Gióp 33:30

Gióp 33:30 BPT

để con người khỏi chết vì bị trừng phạt bởi tội mình, để cho người tận hưởng cuộc đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:30