Gióp 33:3

Gióp 33:3 BPT

Lời tôi phát xuất từ tấm lòng chân thật, tôi chân thành nói ra điều mình biết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share