Gióp 33:25

Gióp 33:25 BPT

Rồi thân thể người được phục hồi như thân thể đứa trẻ. Trở lại giống như thời trai trẻ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:25