Gióp 33:21

Gióp 33:21 BPT

Thân thể người gầy còm đến nỗi chẳng còn gì, xương cốt nhô ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:21