Gióp 33:18

Gióp 33:18 BPT

Thượng Đế làm như thế để cứu người ta khỏi chết, tránh cảnh diệt vong.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:18