Gióp 33:17

Gióp 33:17 BPT

để họ khỏi làm điều quấy, và để họ khỏi đâm ra tự phụ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:17