Gióp 33:16

Gióp 33:16 BPT

Ngài nói vào lỗ tai họ, và dùng những lời cảnh cáo làm họ hoảng sợ
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:16