Gióp 33:13

Gióp 33:13 BPT

Tại sao anh trách rằng Thượng Đế có nhiệm vụ phải giải thích mọi điều cho anh?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share