Gióp 33:11

Gióp 33:11 BPT

Ngài khoá chân tôi vào xiềng, và theo dõi tôi từng bước.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:11