Gióp 33:10

Gióp 33:10 BPT

Nhưng Thượng Đế đã kiếm cớ tấn công tôi; Ngài đối xử với tôi như kẻ thù.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:10