Gióp 33:1

Gióp 33:1 BPT

“Vậy bây giờ, Gióp, anh hãy lắng tai nghe tôi đây. Chú ý mọi điều tôi nói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share