Gióp 28:6

Gióp 28:6 BPT

Người ta tìm được ngọc trong đá, và bụi vàng cũng nằm trong đá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share