Gióp 28:24

Gióp 28:24 BPT

vì Ngài nhìn đến nơi xa nhất trên đất, và thấy mọi vật dưới bầu trời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:24