Gióp 28:23

Gióp 28:23 BPT

Chỉ có Thượng Đế hiểu đường dẫn đến khôn ngoan, chỉ một mình Ngài biết sự khôn ngoan ở chỗ nào
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:23