Gióp 28:21

Gióp 28:21 BPT

Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống, chim trời cũng không biết đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:21