Gióp 28:20

Gióp 28:20 BPT

Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra, sự thông sáng sống nơi nào?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:20