Gióp 28:2

Gióp 28:2 BPT

Sắt khai lên từ dưới đất, và đồng được nung chảy từ đá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:2