Gióp 28:15

Gióp 28:15 BPT

Sự khôn ngoan không thể mua được bằng vàng, giá trị nó cũng không cân được bằng bạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:15