Gióp 28:13

Gióp 28:13 BPT

Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan; không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share