Gióp 28:11

Gióp 28:11 BPT

Họ tìm nguồn sông, và mang những điều bí ẩn ra ánh sáng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share