Gióp 21:7

Gióp 21:7 BPT

Tại sao kẻ ác sống lâu? Chúng càng già càng thêm cường thịnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share