Gióp 21:34

Gióp 21:34 BPT

Làm sao các anh an ủi tôi được bằng những điều nhảm nhí nầy? Những lời đáp của các anh chỉ láo khoét!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:34