Gióp 21:33

Gióp 21:33 BPT

Đất trong thung lũng có vẻ êm ái đối với chúng. Mọi người theo sau chúng, và nhiều người đi trước chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:33