Gióp 21:31

Gióp 21:31 BPT

Ai sẽ tố cáo thẳng vào mặt chúng? Ai sẽ trả đũa cho chúng về những điều ác mà chúng gây ra?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:31