Gióp 21:27

Gióp 21:27 BPT

Tôi biết rõ tư tưởng các anh, và ý định các anh làm hại tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:27