Gióp 21:26

Gióp 21:26 BPT

Họ được chôn cất kề bên nhau, và dòi bọ bao phủ họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share