Gióp 21:19

Gióp 21:19 BPT

Người ta nói, ‘Thượng Đế dành trừng phạt của cha cho con.’ Nhưng Thượng Đế nên trừng phạt kẻ ác để chúng biết điều đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share