Gióp 21:18

Gióp 21:18 BPT

Bao nhiêu lần chúng giống như rơm rạ trước gió, hay trấu bị trận cuồng phong thổi bay đi?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share