Gióp 21:17

Gióp 21:17 BPT

Thế nhưng đèn của kẻ ác bị tắt bao nhiêu lần? Có bao nhiêu lần tai họa đổ trên chúng? Có bao nhiêu lần chúng bị cơn thịnh nộ Thượng Đế trừng phạt?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share