Gióp 21:12

Gióp 21:12 BPT

Ca hát theo điệu trống cơm và đờn cầm, còn tiếng sáo làm chúng sảng khoái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share