Giê-rê-mi 1:15

Giê-rê-mi 1:15 BPT

CHÚA phán “Ít lâu nữa ta sẽ kêu gọi các dân thuộc mọi nước miền Bắc, Các vua đó sẽ đến và lập ngôi mình gần ngõ vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ đánh phá tất cả các vách thành quanh Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share