Quan án 6:9

Quan án 6:9 BPT

Ta đã cứu ngươi khỏi người Ai-cập và khỏi những kẻ chống nghịch ngươi. Ta đã đuổi dân Ca-na-an ra khỏi đất của chúng để ban đất đó cho ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share