YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 9

9
Một ngày mới mở ra
1Nhưng bỗng nhiên xứ bị khốn khổ không còn ảm đạm nữa. Trước kia Thượng Đế khiến đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li gục đầu xấu hổ, nhưng trong tương lai các vùng đất đó sẽ trở nên trù phú. Chúng sẽ kéo dài từ con đường dọc theo Địa-trung-hải cho đến vùng đất phía Đông sông Giô-đanh, chạy đến phía Bắc tới Ga-li-lê, xứ của dân không phải Ít-ra-en.
2Trước kia các dân đó sống trong tối tăm,
nay thấy ánh sáng lớn.
Trước kia sống trong đất tăm tối,
thì nay ánh sáng chiếu trên họ.
3Lạy Thượng Đế, Ngài đã khiến dân tộc lớn mạnh
và dân chúng hân hoan.
Họ đã tỏ niềm vui cho Ngài thấy,
như niềm vui lúc mùa gặt,
hay niềm vui của kẻ chiếm được chiến lợi phẩm.
4Giống như khi Ngài đánh bại Mi-đi-an,#9:4 Giống như … Mi-đi-an Xem Quan 7:15-25.
Ngài quăng bỏ ách nặng nề khỏi cổ họ,
và cây đòn nặng khỏi lưng họ cùng cây roi kẻ thù dùng đánh phạt họ.
5Mỗi một đôi giày đi ra trận chiến
và mỗi một bộ đồng phục vấy máu đã bị ném vào lửa.
6Có một con trẻ được sinh ra cho chúng ta;
Thượng Đế ban cho chúng ta một con trai.
Người sẽ dắt dẫn dân sự mình.
Danh Ngài là Cố Vấn Tuyệt Vời,
Thượng Đế Toàn năng,
Cha Đời Đời, Chúa Bình An.
7Quyền năng và sự hòa bình sẽ ngự trong nước Ngài
và gia tăng mãi không thôi.
Ngài sẽ làm vua trên ngôi
và nước của Đa-vít.
Ngài sẽ làm cho nước đó vững mạnh bằng cách dùng công lý
và nhân từ mà cai trị từ nay cho đến đời đời.
CHÚA Toàn năng sẽ làm điều đó
vì lòng sốt sắng Ngài#9:7 lòng sốt sắng Ngài Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ “sốt sắng” hay “mãnh liệt” thường chỉ những danh từ mạnh về tình cảm như yêu, ghét, hăng say, hay ghen tương. dành cho dân sự mình.
Thượng Đế sẽ trừng phạt Ít-ra-en
8CHÚA phán sứ điệp nghịch lại dân cư Gia-cốp;
bảo rằng Thượng Đế sẽ xét xử Ít-ra-en.#9:8 CHÚA phán … Ít-ra-en Có thể dịch “CHÚA gởi mệnh lệnh cho Gia-cốp nhưng mệnh lệnh ấy lại dành cho Ít-ra-en.”
9Rồi mỗi người trong Ép-ra-im,
cho đến các lãnh tụ của Xa-ma-ri,
sẽ biết rằng Thượng Đế đã truyền sứ điệp đó.
Chúng kiêu căng và khoe khoang rằng,
10“Tuy gạch đã đổ,
nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá đẽo.
Những cây nhỏ đã bị đốn xuống,
Nhưng chúng ta sẽ thế bằng các cây hương nam cao lớn.”
11Nhưng CHÚA đã mang các kẻ thù của Rê-xin nghịch lại chúng;
Ngài đã khích động các kẻ thù nghịch lại chúng.
12Dân A-ram từ miền Đông và dân Phi-li-tin từ miền Tây,
chúng xua quân ăn nuốt Ít-ra-en.
Nhưng CHÚA vẫn còn nổi giận;
tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.
13Nhưng chúng không chịu trở lại cùng Đấng đã đánh mình;
chúng không theo CHÚA Toàn năng.
14Nên CHÚA sẽ cắt đầu và đuôi của Ít-ra-en,
cùng trong một ngày CHÚA cắt cả nhánh lẫn cọng.
15Các bô lão và giới thượng lưu là đầu,
còn các tiên tri nói dối là đuôi.
16Những kẻ hướng dẫn dân chúng dắt họ đi lầm đường,
còn những kẻ theo chúng bị hủy diệt.
17Vì thế CHÚA tôi không hài lòng vì bọn trẻ,
Ngài cũng không tỏ lòng từ bi đối với cô nhi quả phụ.
Tất cả dân cư đã rời bỏ Thượng Đế và trở nên cực ác;
chúng đều nói dối.
Nhưng CHÚA còn nổi giận;
tay Ngài còn giơ ra để đánh phạt dân chúng.
18Điều ác giống như đám lửa nhỏ.
Trước hết nó chỉ thiêu đốt cỏ dại và gai gốc.
Sau đó nó thiêu các bụi rậm trong rừng,
rồi tất cả tiêu tan theo mây khói.
19CHÚA Toàn năng nổi giận,
dân chúng như củi dành cho lửa;
không ai tìm cách cứu anh chị em mình.
20Dân chúng quay qua bên phải để tóm lấy vật gì,
nhưng vẫn đói.
Họ tìm vật gì bên trái để ăn,
nhưng không no.
Ai nấy đều quay qua ăn thịt con cái mình.
21Dân Ma-na-xe sẽ nghịch lại dân Ép-ra-im,
và Ép-ra-im sẽ nghịch lại Ma-na-xe.
Rồi cả hai nghịch lại Giu-đa.
Nhưng CHÚA còn nổi giận;
tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;