Ê-sai 63:9

Ê-sai 63:9 BPT

Khi chúng bị khốn khổ, Ngài cũng chịu khốn khổ. Ngài sai thiên sứ đến giải cứu chúng. Vì lòng yêu thương và nhân từ, Ngài giải cứu chúng. Từ lâu Ngài đã nâng đỡ và bồng ẵm chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share