Ê-sai 63:6

Ê-sai 63:6 BPT

Trong khi ta nổi giận, ta dẫm lên các dân. Trong cơn giận ta trừng phạt họ, đổ máu họ xuống đất.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:6