Ê-sai 63:5

Ê-sai 63:5 BPT

Ta nhìn quanh nhưng không thấy ai đến giúp ta. Ta sửng sốt vì không ai yểm trợ ta. Cho nên ta dùng quyền năng mình để giải cứu dân ta; sự tức giận ta yểm trợ ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:5