Ê-sai 63:2

Ê-sai 63:2 BPT

Có người hỏi, “Sao áo quần ngươi đỏ tươi như thể ngươi đã dẫm lên trái nho làm rượu?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:2