Ê-sai 63:15

Ê-sai 63:15 BPT

Lạy Chúa, xin hãy từ trời nhìn xuống, xin hãy nhìn chúng tôi từ nơi ở cao cả và thánh khiết của Ngài trên trời. Tình yêu lớn lao và quyền năng Ngài đâu rồi? Sao CHÚA cất tình yêu và lòng từ bi Ngài khỏi chúng tôi?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:15