Ê-sai 63:12

Ê-sai 63:12 BPT

nắm tay phải dắt Mô-se, bằng quyền năng kỳ diệu, rẽ nước ra trước mặt họ để nổi danh mãi mãi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share