Ê-sai 55:5

Ê-sai 55:5 BPT

Ngươi sẽ gọi những dân ngươi chưa hề biết. Các dân chưa biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi vì ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi, vì Đấng Thánh của Ít-ra-en là Đấng tôn trọng ngươi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share