Ê-sai 52:3

Ê-sai 52:3 BPT

CHÚA phán như sau: “Vì ngươi bị bán mà không được trả đồng nào, nên ngươi sẽ được chuộc mà không tốn kém gì.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 52:3