Ê-sai 44:24

Ê-sai 44:24 BPT

Đây là lời CHÚA, Đấng giải cứu ngươi, Đấng tạo ngươi ra trong bụng mẹ phán: “Ta, CHÚA, tạo nên mọi vật, một mình ta giăng các bầu trời và trải đất ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share