Ê-sai 44:22

Ê-sai 44:22 BPT

Ta đã thổi sạch tội lỗi ngươi như đám mây; Ta đã cất tội lỗi các ngươi như mây tan biến vào không khí. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã giải cứu ngươi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share