Ê-sai 44:21

Ê-sai 44:21 BPT

“Hỡi dân Gia-cốp, hãy nhớ những điều nầy! Hỡi dân Ít-ra-en, đừng quên rằng ngươi là đầy tớ ta. Ta tạo nên các ngươi, ngươi là đầy tớ ta. Cho nên hỡi Ít-ra-en, ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share