Ê-sai 44:20

Ê-sai 44:20 BPT

Chúng nó không biết mình làm gì; trí não quẫn bách khiến người lầm lạc. Chúng không tự cứu hay nhìn nhận, “Hình tượng ta đang cầm trong tay là thần giả.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share