Ê-sai 44:18

Ê-sai 44:18 BPT

Những kẻ đó không biết mình đang làm gì. Chúng không hiểu biết! Giống như đang bị bịt mắt nên không thể thấy. Trí óc chúng không hiểu gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share