Ê-sai 43:8

Ê-sai 43:8 BPT

Hãy mang ra những kẻ có mắt mà không thấy, cùng những kẻ có tai mà không nghe.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share