Ê-sai 43:24

Ê-sai 43:24 BPT

Nên các ngươi không mua hương cho ta; các ngươi không tự ý mang cho ta mỡ của sinh tế các ngươi. Nhưng tội lỗi các ngươi khiến ta mệt nhọc; ngươi làm cho ta kiệt lực vì những điều sai quấy ngươi làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share