Ê-sai 40:20

Ê-sai 40:20 BPT

Người nghèo không mua nổi các pho tượng đắt giá đó, cho nên đi tìm một loại cây không bị mục nát. Rồi nhờ một người thợ khéo tạc thành pho tượng để không bị ngã nhào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share